Buikklachten kunnen heel wat problemen opleveren. Niet alleen kan men last hebben van heftige buikpijn, maar ook verstopping en diarree kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven.

Vaak is het gemakkelijk de oorzaak te vinden zoals blindedarmontsteking, galstenen of een breukje in het middenrif. Soms is het lastiger bijvoorbeeld bij en voedselallergie. Maar soms kan ook de maag darm specialist helemaal niets vinden. Men spreekt dan vaak van het prikkelbare darmsyndroom. Dat betekent dat de functie van het maag darm stelsel gestoord is. Dat kan mede veroorzaakt worden door stress. Het kan er ook toe leiden dat men bepaalde voeding gaat vermijden of bepaalde activiteiten of sociale contacten, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat en het van kwaad tot erger wordt.

Mijn hulpverlening ziet er dan als volgt uit. In een uitgebreide intake bekijken we de klachten en wat er al allemaal aan gedaan is en wat de gevolgen zijn. Vervolgens start een coachingstraject met uitleg, training en begeleiding naar de toekomst toe. Door middel van psychoeducatie laat ik de cliënt zien wat er allemaal invloed heeft op het functioneren van de darmen bijvoorbeeld de ademhaling. Ook gaat hij trainen om te ontspannen en op een goede manier met zijn voedings- en ontlastingspatroon om te gaan. Tenslotte gaan we op zoek naar middelen die bij hem passen om het succes in stand te houden en verder uit het dal te klimmen.