De eerste sessie bestaat eruit samen uitgebreid te bespreken wat precies de problematiek is en wat daarmee samenhangt. Aan de hand van dit gesprek stellen we samen doelen op voor de behandelsessies die gaan volgen. Dit wordt opgenomen in het logboek van de cliënt, zodat hij dat zelf steeds opnieuw kan teruglezen. Dit helpt hem om te zien wat er verandert in de loop van de behandelsessies. We werken samen aan de doelen door middel van uitleg over o.a. de klachten en de samenhang tussen klachten onderling, door uitleg over mogelijke aanpak van de klachten, en door het in praktijk brengen van oefeningen die kunnen helpen klachten te verlichten bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. De cliënt gebruikt een logboek om zijn ervaringen op te tekenen en om later nog eens terug te kunnen lezen.

In de verschillende sessies wordt uitleg gegeven over hoe klachten kunnen ontstaan en verergeren en hoe men van de ene klacht in de andere terecht kan komen. Als een cliënt bijvoorbeeld last van zijn rug heeft, kan hij daardoor minder gaan bewegen. Daardoor kan hij zwaarder worden en dus nog meer last krijgen bij bewegen. Zo kan men in een spiraal naar beneden terechtkomen in lichamelijke gezondheid maar ook in het gevoel van eigenwaarde. Dat laatste kan ook weer lichamelijke klachten veroorzaken. Er is daarom ook uitgebreide uitleg over hoe in het lichaam een wisselwerking optreedt tussen spanning, angst en lichamelijke klachten (denk bijvoorbeeld aan adrenaline en hoge bloeddruk) en hoe je die wisselwerking in positieve zin kunt beïnvloeden. Zie hiervoor de vicieuze cirkel hieronder. De cliënt leert zich bewust te worden van die wisselwerking op enig moment en leert oefeningen aan om de spanning en dus ook de klachten te verminderen.

vicieuze cirkel solk polks

Er wordt ook aandacht besteed aan het omgaan met ziekte. De cliënt krijgt uitleg over de vraag hoe hij ervoor kan zorgen dat een bezoek aan de dokter zoveel mogelijk resultaat oplevert. En hoe hij problemen die zich daarbij kunnen voordoen zoals bijvoorbeeld nervositeit of vergeten van informatie het beste kan aanpakken.

Met behulp van filmpjes, gesproken teksten en plaatjes e.d. wordt de uitleg gedemonstreerd en wordt ook getoond dat genezing en verbetering mogelijk is.

De cliënt is zelf actief betrokken doordat hij thuis oefeningen doet en vragen beantwoordt en de sessie voorbereidt.

Het doel is dat de cliënt aan het eind van de sessies zelf kennis heeft over de klachten en de wisselwerking tussen klachten onderling en tussen lichamelijke klachten en spanningen en dat hij handvatten heeft om de klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. En ook dat hij kan nadenken over welke hulp hij indien nodig, verlangt van de dokter of van een andere behandelaar.

Het is heel belangrijk dat de cliënt tenslotte het gevoel heeft dat hij zoveel als mogelijk is zelf de regie heeft over zijn eigen gezondheid.

Voor ieder budget is er een oplossing, neem hiervoor contact met mij op.