Veel mensen hebben last van hyperventilatie. Bij minimale inspanning hebben ze het gevoel dat ze geen lucht krijgen. Bij uitgebreid onderzoek bij de huisarts en longarts van de longen en de luchtwegen worden geen afwijkingen gevonden. Wat is dan wel het probleem?

Het kan zijn dat de ademhaling te actief is door bijvoorbeeld stress of een verkeerd aangeleerd ademhalingspatroon. Bij uitademing raakt men dat teveel koolzuur kwijt, wat aanvoelt als benauwdheid. Ook kan dat tintelingen in de vingers of rond de mond veroorzaken en allerlei andere klachten. Het is heel lastig om weer een goede ademhaling te leren omdat dit normaal helemaal van zelf gaat.

Binnen mijn praktijk ga ik op de volgende manier te werk. Samen met de cliënt onderzoek ik in de intake de symptomen en de factoren die er mogelijk mee samen hangen zoals stress.

Vervolgens start een coachingstraject om de cliënt te helpen de neerwaartse spiraal te doorbreken en weer een beetje in een stijgende lijn te komen.

We beginnen met psychoeducatie. De cliënt krijgt uitleg over de ademhaling en wat daar mis aan kan gaan en wat de samenhang is met het lichamelijk- en geestelijk functioneren.

Met behulp van dit inzicht is het ook mogelijk om te trainen om het ademhalingspatroon te verbeteren en ook met andere middelen het lichaam en de geest tot ontspanning te brengen.

Tot slot gaan we op zoek naar middelen om het behaalde succes in stand te houden die passen bij de eigen individuele persoonlijkheid, zodat de persoon zich hopelijk met meer zelfvertrouwen op de toekomst kan richten.