Moeheid is waarschijnlijk een van de meest gehoorde klachten bij de huisarts. Het kan zo sluipend ontstaan dat je niet eens meer weet wat je oorspronkelijke energieniveau was.

Vermoeidheid kan allerlei oorzaken hebben bijvoorbeeld bloedarmoede, slecht slapen, te veel en te hard werken, een zwak hart bij oude mensen of rokerslongen. Het kan ook erg lastig zijn om de oorzaak te achterhalen. Het probleem kan op het terrein van veel specialisten liggen bijvoorbeeld de internist, de neuroloog, de cardioloog of de longarts. Maar het is ook mogelijk dat de oorzaak niet gevonden wordt.

Mogelijk is dan het probleem dat lichaam en geest te lang in een te hoge versnelling hebben gestaan. Dat een persoon om wat voor reden dan ook nooit echt tot rust komt. Het lijkt of de reservetank leeg is en of een minimale inspanning de grootst mogelijke energie kost. Het is niet eenvoudig om daar weer een beetje uit te krabbelen.

In eerste instantie neem ik dan in de intake de tijd om alle verschillende factoren die meegespeeld hebben in het ontstaan boven tafel te krijgen. Daarmee kunnen dan doelen opgesteld worden die we met behulp van het coachingstraject proberen te realiseren. Het traject begint met psychoeducatie dat wil zeggen uitleg over wat er met ons lichaam gebeurt als we de versnelling een tandje hoger zetten bijvoorbeeld als we gaan hardlopen, iets zwaars tillen of als we ons geestelijk inspannen.

Vervolgens gaat de cliënt zich trainen in het waarnemen van (in)spanningsmomenten. Het is de kunst om op zo’n moment tot ontspanning te komen. Dat gaat hij proberen te bereiken door oefening en training. Natuurlijk is de cliënt na dit traject niet in één keer van zijn vermoeidheid af. Het is belangrijk dat er een patroon ingeslepen wordt om rust en ontspanning te nemen. We gaan dan ook samen op zoek naar middelen ter ontspanning die bij hem passen opdat hij het ook gaat volhouden. Dat levert plezier en eigenwaarde en groei op.