Om meer bekendheid te geven aan de wisselwerking tussen stress en lichamelijke klachten geef ik ook presentaties bij verenigingen en in de zorg. We wisselen daar in informele sfeer van gedachten over dit belangrijke onderwerp waar zoveel mensen mee te maken krijgen. Dat kan ook in uw groep.

solk stress