Sociaal Atoom

Kattebelletjes 32 Sociaal Atoom 15-09-2018

Een van de grondleggers van mijn opleiding Psychodrama heet Moreno. Zij schijnt gesproken te hebben over: Healing The Social Atome. Dat vond ik een hele mooie kreet. Het betekent zoveel als: als er binnen een gezin of familie of vriendenkring iemand verandert , verandert iedereen mee.
We leren daar veel over bij Psychodrama. Heb je bij voorbeeld een partner of kind die altijd de confrontatie zoekt, dan is de natuurlijke reactie om fel te reageren. Doe je dat een keer niet, dan weet de ander het even niet meer en moet hij een andere houding gaan zoeken.
Relaties veranderen natuurlijk niet in één keer. Maar het is bijvoorbeeld wel heel leuk om een cliënte langzaam te zien veranderen. Mondiger te zien worden naar familie toe en daar ook terecht trots op te zijn.